Bilder fra øving i Hegrenesveien. Fotograf Karin Aaberg.

Fra Gamle Bergen, samme fotograf.¨

Bilder fra Døves årsfest, Sandsli. Fotograf Karin Aaberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.inntilvegge.com

Bilder fra 1970-1979

Bilder fra 1980-1989

Bilder fra 1990-1999

Bilder fra 2000-2008

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

Flere bilder fra 2008, legg inn egne

Bilder fra 2009, legg inn egne 

Har du flere bilder av Inn-til-vegge-pikene er vi glade om vi får låne dem for å legge ut på siden vår.